Kurs Podejście redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych - Centrum Rozwoju Personalnego

Podejście redukcji szkód w pracy z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych

O kursie:
Redukcja szkód jest  filozofią, pragmatycznym i realistycznym podejściem, które dąży do ograniczenia lub usunięcia negatywnych skutków zachowań ryzykownych - przede wszystkim związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych. Działania w ramach tej koncepcji mają charakter multidyscyplinarny. Programy i strategie oparte o redukcję szkód obejmują takie dziedziny, jak: medycyna, praca socjalna, psychologia, psychoterapia czy prawo. Najskuteczniejszą metodą redukcji szkód jest abstynencja. Redukcja szkód wskazuje jednak na konieczność podejmowania oddziaływań również wśród osób, które nie chcą lub na ten moment nie są w stanie zaakceptować abstynencji jako celu, do którego mogą dążyć. Oddziaływania te muszą siłą rzeczy być odmienne od tradycyjnej profilaktyki czy terapii uzależnień - najważniejsze z nich zostaną szczegółowo omówione w niniejszym kursie.

UWAGA: Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu nie jest jednoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji w danym zawodzie.
 
 

Kurs opracował Tomasz Mendofik, Członek zarządu Społecznej Inicjatywy Narkopolityki. Odpowiedzialny m.in. za koordynację partyworkingu, PR i social media. W ramach działalności w śląskim oddziale SIN zajmuje się edukacją i interwencją kryzysową na imprezach i festiwalach oraz online. Autor wewnętrznego szkolenia dla wolontariuszy dotyczącego tripsittingu i współprowadzący szkolenia dotyczące partyworkingu dla wolontariuszy śląskiego oddziału SIN. Poza Społeczną Inicjatywą Narkopolityki zdobywał doświadczenie zawodowe w krakowskim Drop-In i na dziennym oddziale rehabilitacji psychiatrycznej w NZOZ Medican w Katowicach. Do tej pory pracował z użytkownikami substancji psychoaktywnych (zarówno z osobami uzależnionymi, jak i stosującymi takie środki jedynie sporadycznie), osobami z organicznymi uszkodzeniami mózgu, zaburzeniami nastroju czy zaburzeniami lękowymi, a także z osobami będącymi w stanie kryzysu.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • założeń i metod redukcji szkód;
 • możliwości zastosowania redukcji szkód w profilaktyce i leczeniu uzależnień;
 • zasad redukcji szkód w przypadku stosowania wybranych substancji psychoaktywnych;
 • tematyki związanej z zachowaniami ryzykownymi.
Spis modułów:

 • Moduł 1: Filozofia redukcji szkód
 • Moduł 2: Redukcja szkód w terapii uzależnień
 • Moduł 3: Praktyczne działania w ramach redukcji szkód
 • Moduł 4: Outreach
 • Moduł 5: Redukcja szkód w przypadku używania wybranych substancji psychoaktywnych i podejmowania innych zachowań ryzykownych
KURS ONLINE
dostępny od razu po zakupie
360 zł Kupuję >
Czas trwania kursu: 30 godzin i
Mogą Cię też zainteresować kursy:
Kupując u nas zyskujesz:

Obszerne materiały

Fachową wiedzę

Zaświadczenie MEN

Prestiżowy dyplom

Inne kursy z kategorii:
„Psychologia i rozwój osobisty”

Po ukończeniu kursu otrzymasz:
 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom
 • Ukończenie kursu jest równoznaczne z rozwiązaniem testów sprawdzających dołączonych do modułów, (każdy test z wynikiem min. 70% pozytywnych odpowiedzi), a także udzieleniem poprawnej odpowiedzi pisemnej na pytanie otwarte w ostatnim module kursu.
Dyplom
Bardzo pomocna i rozwojowa sprawa w dokształceniu i ogólnym coachingu

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.