Kurs Koordynator pieczy zastępczej - Centrum Rozwoju Personalnego

Koordynator pieczy zastępczej

O kursie:
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej dokładnie określa typy rodzin zastępczych, a także reguluje funkcjonowanie Powiatowych Centów Pomocy Rodzinie (PCPR). Poza tym w ustawie zapisano zadania poszczególnych pracowników tej instytucji, w tym koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Na gruncie ustawy niniejszy kurs omawia szczegółowo formy i organizację pieczy zastępczej, podstawy prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych oraz zasad organizacji, funkcjonowania i koordynowania wsparcia udzielanego rodzinie w ramach systemu pieczy zastępczej. Uczestnicy będą mogli zapoznać się również z problemami dotyczącymi zasad organizacji pracy i funkcjonowania koordynatorów, tak aby móc się na nie właściwie przygotować.

Kurs opracowała Agnieszka Cypress, wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Malborku i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pedagog specjalny, terapeuta, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i dogoterapii, prywatnie mama dwóch dorosłych synów, miłośniczka zwierząt, amatorka rysunku i malarstwa.

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
 • aktów prawnych regulujących pracę koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i systemu pieczy zastępczej w Polsce;
 • kluczowych kompetencji i zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w obszarze pracy z rodziną zastępczą;
 • form i strategii pracy z rodziną;
 • trudnych sytuacji i wyzwań w codziennej pracy koordynatora.
Spis modułów:

 • Moduł 1: System rodzinnej pieczy zastępczej w Polsce
 • Moduł 2: Prawne podstawy realizacji zadań pieczy zastępczej
 • Moduł 3: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – struktura, funkcje i zadania
 • Moduł 4: Rola i zadania koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
 • Moduł 5: System pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej
KURS ONLINE
dostępny od razu po zakupie
100 zł Kupuję >
Czas trwania kursu: 30 godzin i
Mogą Cię też zainteresować kursy:
Kupując u nas zyskujesz:

Obszerne materiały

Fachową wiedzę

Zaświadczenie MEN

Prestiżowy dyplom

Inne kursy z kategorii:
„Kursy stanowiskowe ”

Po ukończeniu kursu otrzymasz:
 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom
 • Ukończenie kursu jest równoznaczne z rozwiązaniem testów sprawdzających dołączonych do modułów, (każdy test z wynikiem min. 70% pozytywnych odpowiedzi), a także udzieleniem poprawnej odpowiedzi pisemnej na pytanie otwarte w ostatnim module kursu.
Dyplom
Polecam !! Wszystko na 6 z „+” !!
Polecam
Dziękuję jak zawsze świetne materiały

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.