Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej Kurs online z certyfikatem - Centrum Rozwoju Personalnego

Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej

O kursie:
W ostatnich latach obserwujemy duży postęp w zakresie edukacji osób z niepełnospr awnościami, w tym osób z zespołem Downa. Coraz więcej dzieci z tym zaburzeniem korzysta z możliwości edukacji włączającej oraz szerokiej oferty zajęć w środowisku pozaszkolnym. Napawa optymizmem fakt, że osoby te są bardzo ważnym elementem naszej społeczności. Coraz więcej programów daje dzieciom z zespołem Downa możliwość włączenia się w życie szkolnych i lokalnych społeczności. Powierzanie uczniom z zespołem Downa ważnych ról społecznych w przestrzeni placówek oświatowych, domów kultury, grup sportowych to również element pracy terapeutycznej. Rolą nauczycieli i pedagogów jest pomoc podopiecznym z zespołem Downa w odnalezieniu celów i osiągnięciu życiowej satysfakcji. Jednak by było to możliwe, niezbędna jest ciągła, systematyczna i dobrze zaplanowana edukacja i terapia.

Kurs przedstawia specyfikę funkcjonowania osób z zespołem Downa w placówkach oświatowych, możliwe ścieżki ich edukacji, a także propozycje szeroko pojętych oddziaływań terapeutycznych i edukacyjnych mających na celu poprawę funkcjonowania osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin.

Kurs opracowała Marta Jaromska, pedagog specjalny, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, takimi jak autyzm, zespół Downa, wady genetyczne, niepełnosprawność intelektualna, niepełnosprawność sprzężona, opóźniony rozwój mowy, afazja.

Obszary wiedzy i zagadnienia, które zgłębisz to:
 • diagnozy i etiologii zespołu Downa;
 • specyfiki funkcjonowania uczniów z zespołem Downa w kontekście edukacji
 • w placówkach oświatowych;
 • form i metod oddziaływań edukacyjnych i terapeutycznych w pracy z uczniami z zespołem Downa w wieku przedszkolnym i szkolnym;
 • planowania zajęć terapeutycznych adekwatnie do poziomu rozwojowego dziecka;
 • konstruowania zaleceń do Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego (IPET).
Spis modułów:

 • Moduł 1: Psychospołeczne funkcjonowanie osób z zespołem Downa
 • Moduł 2: Rozpoznawanie czynników warunkujących powodzenia szkolne
 • Moduł 3: Dziecko z zespołem Downa w placówce oświatowej
 • Moduł 4: Formy wsparcia dzieci z zespołem Downa w terapii indywidualnej
 • Moduł 5: Formy wsparcia dzieci z zespołem Downa - komunikacja językowa, rozwój poznawczy, rozwój zabawy
KURS ONLINE
dostępny od razu po zakupie
300 zł Kupuję >
Czas trwania kursu: 30 godzin i
Kupując u nas zyskujesz:

Obszerne materiały

Fachową wiedzę

Zaświadczenie MEN

Prestiżowy dyplom

Inne kursy z kategorii:
„Edukacja, kompetencje rodziców”

Po ukończeniu kursu otrzymasz:
 • zaświadczenie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652) Uwaga: Zaświadczenie nie daje uprawnień do wykonywania zawodu. Nie zastępuje dyplomu studiów wyższych lub innych dokumentów wymaganych przepisami prawa dla wykonywania zawodu.
 • dyplom
 • Ukończenie kursu jest równoznaczne z rozwiązaniem testów sprawdzających dołączonych do modułów, (każdy test z wynikiem min. 70% pozytywnych odpowiedzi), a także udzieleniem poprawnej odpowiedzi pisemnej na pytanie otwarte w ostatnim module kursu.
Dyplom
Kurs dotyczący pracy nauczyciela z dzieckiem z Zespołem Downa w placówce oświatowej spełnił moje oczekiwania. Materiały merytoryczne, przekazują dużą i przydatną dawkę wiedzy, a także rozwiązań praktycznych do wykorzystania w szkole. Z pewnością skorzystam z innych form doskonalenia proponowanych przez Centrum Rozwoju Personalnego i polecę je moim współpracownikom.
Super
To mój trzeci kurs i napewno nie ostatni. Polecam
Kurs został przeprowadzony w ciekawej formie jako zbiór teorii praktycznych oraz ogromnej wiedzy.
polecam szybki kurs i dużo ciekawych wiadomości

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.